Fyra hästar och ponnyer har under maj månad drabbats av en hästsjukdom som anses akut och mycket allvarlig. Hästarna tros ha förgiftats på två olika beten och tre hästar har dött.

Sjukdomen kallas atypisk myopati. Fallen har inträffat på Österlen samt öster om Lund. Den fjärde hästen vårdas nu på djursjukhus. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tror att det handlar om förgiftning.  SVA vill nu uppmärksamma hästägare och veterinärer på denna sjukdom, som tidigare inte har rapporterats i landet.

− Hästarna får svårt att röra sig och de får snabbt allvarliga symptom med muskelsmärta, skakningar och mörk, kaffefärgad urin. Hästarna blir liggande på sidan och får svårt att andas. Dödligheten är mycket hög, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA i ett pressmeddelande.

Utbrott av atypisk myopati har rapporterats från ett tjugotal länder sedan 1980-talet. Över 400 fall registrerades i Europa 2013. Hästar som går på bete drabbas oftast under hösten, men även på våren. Aktuell forskning visar en stark koppling mellan sjuka hästar och förekomst av vissa typer av lönn vid hagen, tysklönn (Acer pseudoplatanus) i Europa och asklönn (Acer negundo) i Nordamerika. Teorin är att hästarna får i sig toxin (gift) via något de äter i hagen.  Ett giftigt ämne har hittats i bland annat lönnarnas ”näsor”, och nedbrytningsprodukter av ämnet har påvisats hos insjuknade hästar i studier. Förgiftningen orsakar akut muskelsönderfall.

− Om hästar på bete plötsligt insjuknar med nämnda symptom och vid hastiga dödsfall på betet bör man tänka på denna diagnos, råder Gittan Gröndahl. Rödbrun urin och en kraftig höjning av muskelvärdet CK i blodprov är kännetecken på muskelsjukdom.

SVA uppmanar till att kontakta myndigheten vid misstänkta fall av atypisk myopati hos betesgående hästar. På så sätt kan sjukdomsläget i landet övervakas.

 

Kan vara viktigt att hålla koll på sina hästar och ha vetskapen om att denna sjukdomen nu finns ibland oss! Vi måste ta vara på våra fyrbenta vänner!

 

/Sanna