" En häst utan ryttare är alltid en häst 
- men en ryttare utan häst är bara en människa "
 
// Johanna