"Den jag älskar kan inte tala. 
Den jag älskar kan inte viska. 
Men den jag älskar kan lyssna
bättre än någon annan. "
 
// Johanna